01:54.557 -
★λrνσ - Dry Dry Ruins

★λrνσ finished Dry Dry Ruins in 01:54.557, uploaded at 2017-01-07T10:31:57Z.

Exact finish time
01:54.556305390120
Exact best split
00:37.811766365722
Exact splits
00:37.811766365722 - 00:38.512717673406 - 00:38.231821350992
Splits
00:37.812 - 00:38.513 - 00:38.232
Character
Funky Kong on Flame Runner
Controller
Nunchuk (Manual drift)
Location
Finland
Ghost ID
75A03213849E1D1D80563DE75F825F786C69B3A1
Track ID
SLOT0E-38486C4F706395772BD988C1AC5FA30D27CAE098