(´•ω•`) - Player Page

Mii Names
(´•ω•`)
Location
Japan
Player ID
F9B92135BB5DEFD2
Stars
8/250 bronze - 7/250 silver - 0/250 gold
Controller
Nunchuk

Filters

Track Time Date Vehicle
DK Ruins02:41.6132017-05-29Flame Runner (Funky Kong)
DS Airship Fortress02:27.1382017-06-18Flame Runner (Rosalina)
DS DK Pass02:44.8642017-06-18Flame Runner (Rosalina)
DS Figure-8 Circuit01:43.5232017-05-30Bullet Bike (Small Mii B Female)
GBA Peach Circuit01:48.9242017-05-29Mach Bike (Yoshi)
GCN Baby Park01:23.2252017-06-18Flame Runner (Rosalina)
GCN Bowser's Castle03:49.5472017-06-18Bullet Bike (Small Mii B Female)
GCN Wario Colosseum02:58.3712017-06-18Bullet Bike (Small Mii B Female)
N64 Banshee Boardwalk02:47.6072017-06-18Bullet Bike (Small Mii B Female)