→»&ωεsσmε→ - Player Page

Mii Names
→»&ωεsσmε→, →»άώέζσme>, →»άώέζσmέ>, ΓV☆κιllεΓ, Umαd?Orηαh, Æώ☆εχτrεmε, →»&ωε$σmε→, Gετωrεckεd, λβ◇εxτrεmε, ΓV☆DαπκΜΜς, ΓV☆DαηkMMς, βγε., Bσσst☆, Æώ◇εxτrεmε
Location
Canada
Player ID
A90BD995DFFCD7D3
Stars
52/250 bronze - 39/250 silver - 8/250 gold
Controller
Nunchuk

Filters

Track Time Date Vehicle
Luigi Circuit01:15.8462019-12-29Spear (Funky Kong)
Moo Moo Meadows01:20.8642016-07-30Spear (Funky Kong)
Coconut Mall - No-shortcut02:04.4202016-09-01Mach Bike (Daisy)
DK Summit02:24.0082017-07-22Flame Runner (Funky Kong)
Wario's Gold Mine - Glitch01:38.6652016-08-30Mach Bike (Daisy)
Grumble Volcano - Glitch00:37.4582016-07-30Bit Bike (Baby Mario)
GCN Peach Beach - Normal01:18.7982016-08-29Spear (Funky Kong)
DS Delfino Square02:09.0202016-08-04Flame Runner (Funky Kong)
DS Delfino Square01:46.1312019-10-11Mach Bike (Daisy)
DS Desert Hills - No-shortcut01:40.3412019-10-20Flame Runner (Funky Kong)
GBA Bowser Castle 3 - Shortcut02:19.3142018-01-21Mach Bike (Daisy)
GCN Mario Circuit - Normal01:35.7782020-01-05Flame Runner (Funky Kong)
Abyssal Ruins02:11.2532016-08-21Flame Runner (Funky Kong)
Aquadrom Stage - Normal02:29.9692019-12-30Flame Runner (Funky Kong)
Aquadrom Stage02:41.7452016-07-30Flame Runner (Funky Kong)
Autumn Leavesway01:14.3602016-09-19Flame Runner (Funky Kong)
Candy Coaster - Normal03:06.9962019-11-01Flame Runner (Funky Kong)